INHIBERAD! Hälsonätverksträff i Åbo, 15.4.2020

180K0014480

15.04.2020 - 15.04.2020

Anmälningstid: 01.01.2020 00:00 - 15.04.2020 00:00
Plats: Café Arken
Adress: Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 11:00-16:00

TRÄFFEN ÄR INHIBERAD PGA UNDANTAGSTILLSTÅNDET

FÖLJANDE HÄLSONÄTVERKSTRÄFF I ÅBO HÅLLS DEN 30 SEPTEMBER 2020.

Folkhälsans hälsonätverk riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Även frivilliga som bemöter samma målgrupp är välkomna med. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i något aktuellt tema. Nätverksträffen i Åbo är riktat till alla som arbetar i Åboland.

Den 15.4 gästas hälsonätverksträffen av Maria Hintze, sakkunnig i genetisk vägledning samt av Johanna Sallinen, sakkunnig i språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik.

Maria Hintze informerar om Folkhälsans lågtröskelverksamhet som riktar sig till personer som på ett eller annat sätt berörs av sällsynta, ärftliga sjukdomar. Verksamheten riktar sig också till professionella som vill diskutera eller få mera information om sällsynta sjukdomar och ärftlighet.

Johanna Sallinen berättar om hur vi på Folkhälsan har jobbat för att stärka anknytningen och samspelet i familjen med hjälp av konkreta redskap och material, riktade till föräldrar och barn i åldern 4-7 år. Framöver ska Folkhälsan utarbeta redskap till familjer med barn under tre år. Vi bollar gärna ämnet med er som har erfarenhet av och kunskap om familjernas styrkor och utmaningar.​ Kom med och dela med dig av ditt kunnande och tänka till i sällskap med andra i branschen – och hjälp oss att utveckla vår verksamhet riktad till småbarnsfamiljerna!

Program
11.00 – 11.45: Lunch
11.45 – 12:30: Aktuellt från Folkhälsan, presentationsrunda och aktuellt i kommunerna
12:30 – 13:30: Vägledning vid sällsynta, ärftliga sjukdomar, Maria Hintze
13.30 – 13.45: Kaffepaus
13.45 – 15.45: Workshop med Johanna Sallinen
15:45 – 16.00: Utvärdering av dagen

Tid: Ons 15.4.2020 kl. 11.00 – 16.00
Plats: Café Arken, Fabriksgatan 2, Åbo

Folkhälsan bjuder deltagarna på lunch och kaffe.
Hjärtligt välkommen med!

P.S. Vänligen meddela allergier & specialdieter till följande e-postadress: liisa.jungar@folkhalsan.fi

Kontaktinformation

Lärare

Liisa Jungar

Sista anmälningsdag

15 apr

Kursstart

15 apr