Samfundets höstmöte 2020

00000019006

15.12.2020 - 15.12.2020

Anmälningstid: 01.11.2018 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 17:00-21:00

Samfundets höstmöte hålls tisdagen den 15 december 2020.

Kontaktinformation

Mona Kautto
mona.kautto@folkhalsan.fi
040-8222870

Kursstart

15 dec