Café 70+ för Karan!

B9000012059

25.09.2019 - 18.12.2019

Anmälningstid: 29.11.2018 10:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset i Närpes
Adress: Åvägen 7–9, 64200 Närpes
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Ingen avgift
Tid: Onsdag 13:00-15:00
Dölj alla tidpunkter
Ons 25.09.2019 13:00-15:00
Ons 30.10.2019 13:00-15:00
Ons 27.11.2019 13:00-15:00
Ons 18.12.2019 13:00-15:00

70+ Café för Karan!
Syftet med träffarna är att skapa en mötesplats för äldre män under lättsamma former och med olika teman. Tid finns reserverad för samvaro och intressanta diskussioner.

Träffarna hålls i Samlingsrummet vid Folkhälsanhuset i Närpes, Åvägen 9, södra ingången (vid Päivis mot Nygårds)

Träffarna hålls 25.9, 30.10, 27.11 och 18.12 kl 13-15

Ledare: Håkan Westermark och Jarl-Erik Sundblad

Träffarna är gratis, men för kaffe och tilltugg uppbärs avgift.

Tillsammans förbättrar vi världen!

Ingen anmälan. För mer info Jeanette Häggkvist 040-539 7356 

Kontaktinformation

Lärare

Folkhälsans Lärare

Kursstart

25 sep