Folkhälsans lekpark i Haraldsby

S40K0011577

02.09.2019 - 20.12.2019

Anmälningstid: 02.08.2019 00:00 - Fortlöpande
Plats: Lekparken i Haraldsby
Adress: Haraldsby , 22410 haraldsby
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 175,00 €
Tid: Måndag 10:00-14:00
Tisdag 10:00-14:00
Onsdag 10:00-14:00
Torsdag 10:00-14:00
Visa alla tidpunkter

Anmälningsinformation

Anmälan till lekparker görs direkt till Allaktivitetshuset i Folkhälsan på Åland.

Lekparken i Haradsby (Byagården) håller öppet måndag-torsdag kl. 10.00-14.00. Barnen får vara i parken 3 timmar/dag.

Höstterminen 2019 börjar den 2 september. Förfrågningar och/eller ansökan till lekparken riktas till Inger Gammel 040 06 91 198. 

Lekparken är för barn i åldern 2-5 år. I parken får barnen möjlighet att leka utomhus och ha roligt tillsammans med andra barn. Lekparken har två anställda.

Terminsavgift 175 euro.  Hemvårdsstödet påverkas inte av att barnet är inskrivet i lekparken.

Kontaktinformation

Tilläggsinformation

Lekparken i Backeberg håller öppet måndag-fredag kl. 9.00-12.00. Parkverksamheten startar varje år i september och följer sedan skolornas lov med terminsavslutning omkring den 31 maj. Folkhälsan har verksamhet i Backebergs lekpark för barn i åldern 2-5 år.

I lekparken får barnen:
• Leka tillsammans och umgås i grupp
• Utevistelse i ur och skur i trygg och omväxlande miljö
• Stimulans för sin fantasi, kreativitet och grovmotorik genom fri lek och rörelse

Barnen leker utomhus under uppsikt av parkpersonalen, det finns en raststuga med toalett i lekparken. Ta med ett enkelt mellanmål (t.ex. smörgås och frukt och något att dricka) och kläder efter väder. Kläderna bör vara varma och tåla regn. Ta med reservkläder i barnets väska, t.ex. våta vantar ger fort kalla händer. Märk gärna barnets kläder.

Månadsavgiften är € 25,-/barn och närvaroavgift € 2,30-/barn för de dagar som barnet varit i parken.

Kursstart

02 sep