ANHÖRIGCAFÉ i Kronoby

18S10200558

18.09.2019 - 11.12.2019

Anmälningstid: 26.06.2019 10:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset i Kronoby
Adress: Herbertsgränd 7D, 68500 Kronoby
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Onsdag 13:00-15:00
Dölj alla tidpunkter
Ons 18.09.2019 13:00-15:00
Ons 16.10.2019 13:00-15:00
Ons 13.11.2019 13:00-15:00
Ons 11.12.2019 13:00-15:00

Välkommen på anhörigcafé i Kronoby
Vi träffas en gång per månad följande onsdagar:
18.9, 16.10, 13.11 och 11.12 kl. 13-15

Platsen är på Herberts Hus i Kronoby.

På träffarna möter vi andra i liknande livssituation, vi samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får information om det som är viktigt för oss. Ibland har vi någon gästtalare. 

Alla som upplever sig vara närståendevårdare är välkommen med, oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd.

Ingen förhandsanmälan behövs, kom när det passar!

Med er på träffarna är Monica Bergdal tfn.050-344 4695, monica.bergdal@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

 

 

Kontaktinformation

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Lärare

Monica Bergdal

Kursstart

18 sep