Eftis i Karperö

0002080

HT 13.08.2019 - 30.12.2019
VT 02.01.2020 - 29.05.2020

Anmälningstid: 02.01.2019 00:00 - 15.02.2019 23:00
Plats: Eftis i Karperö
Adress: Jungsundvägen 72, 65610 Korsholm
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 130,00 €
Tid: Tisdag 07:15-17:00
Onsdag 07:15-17:00
Torsdag 07:15-17:00
Fredag 07:15-17:00
Måndag 07:15-17:00
Visa alla tidpunkter

Morgon och eftermiddagsvård för barn från från Karperö, Singsby, Iskmo, Jungsund området i åk 1-2 samt specialbarn. Undantagsvis elever från årsklass 3-4. Öppet mån-fre 7.15-9.00 samt 12-17.

Ansvarig ledare: Camilla Holm 050-4651063. Övrig personal: Johanna Holm, Erika Sandström, Sonja Sundqvist och Julina Lax.

Vårt eftis är ett hälsofrämjande eftis.

Avgifterna:
Morrisavgiften är 30 euro.
Eftisavgiften för 1-8 dagar är 55 euro.
Eftisavgift för 9 dagar och uppåt 100 euro.
Vill man ha både eftis och morris är det 130 euro.

Ansökan till höstens morris- och eftisverksamhet skall göras senast 15.2.2019.
Ansökningsblanketten finns på våra eftisar samt på kansliet. Blanketten kan
även laddas ner uppe på den här sidan eller beställas från susanne.west@folkhalsan.fi

Kontaktinformation

Susanne West
susanne.west@folkhalsan.fi
044-0651060

Lärare

Folkhälsans Lärare

Bilagor

Ansökningsblankett
Följebrev till ansökan

Sista anmälningsdag

15 feb

Kursstart

13 aug