Handlingsplanskurs i Helsingfors

180K0100487

18.09.2019 - 18.09.2019

Anmälningstid: 01.01.2019 10:00 - 12.09.2019 17:00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 50,00 €
Tid: Onsdag 09:00-16:00

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska daghemmen och förskolorna ha en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning. I planen för småbarnspedagogik står det också att personalen ska känna igen mobbning, ingripa vid mobbning och förebygga mobbning medvetet och systematiskt. Vi hjälper dig med att uppdatera eller utarbeta en handlingsplan för
den egna enheten. Handlingsplanen fungerar som arbetsredskap i det mobbningsförebyggande arbetet på daghemmet.

Handlingsplanskursen ordnas mellan kl. 9–16 och kostar 50 €.

Lunch och kaffe ingår i priset.

Välkommen!

Kontaktinformation

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Lärare

Maria Stoor-Grenner, Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

Sista anmälningsdag

12 sep

Kursstart

18 sep