Föräldraskapet främst gruppledarutbildning

0014473

23.05.2019 - 18.10.2019

Anmälningstid: 14.12.2018 17:00 - 17.05.2019 23:00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: 150,00 €
Tid: Torsdag 09:00-15:00
Fredag 09:00-15:00
Visa alla tidpunkter

Gruppledarutbildningen ger dig kompetens att leda Föräldraskapet främst grupper för småbarnsfamiljer eller i tillämpad form för familjer i ett utmanande livsskede. Utbildningen inleds med fyra närstudiedagar varefter du leder en egen föräldragrupp under handledning och deltar i en fördjupande utbildningsdag.  

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barnfamiljer och som har en grundutbildning inom vård, barnomsorg eller det sociala området. Utbildningen lämpar sig för dig som jobbar med stöd till familjer inom kommunens, församlingarnas eller organisationers regi och som har fokus på antingen hälsofrämjande, förebyggande eller riktade familjeinsatser. För att delta i utbildningen förutsätts att arbetsgivaren förbinder sig till att du får leda familjegrupper inom ramen för det egna arbetet.

Utbildningen har en reflektiv framförhållning där deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner ges stor betydelse. Som metoder används förutom föreläsningar också dialogiska gruppsamtal samt övningar som bygger på reflektion kring egna upplevelser och case.

Mera information om utbildningen hittar du i bilagan 'Utbildningsprogram'. Tveka inte att ta kontakt om det är något du undrar över i anslutning till utbildningen.

Kontaktinformation

Malin von Koskull
malin.vonkoskull@folkhalsan.fi
044-7881011

Lärare

Malin von Koskull

Bilagor

Utbildningsprogram

Sista anmälningsdag

17 maj

Kursstart

23 maj