Stödgrupp för närstående samt minnesträningsgrupp

0200468

28.08.2019 - 11.12.2019

Anmälningstid: 01.12.2018 00:00 - Fortlöpande
Plats: Övriga platser - Nyland - Myrans
Adress: Krukgränden 5, 01600 Vanda
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Ingen avgift
Tid: Onsdag 15:30-17:00
Visa alla tidpunkter

Stödgruppen ordnas för alla som vårdar en närstående. I gruppen får du diskutera aktuella saker, dela erfarenheter och du får stöd av personer i liknande livssituation. Din närstående är också välkommen med i minnesträningsgruppen, som träffas samtidigt. I minnesträningsgruppen tränar vi minnet i ett trevligt gäng.

Höstens träffar:

Onsdag 28.8  kl. 15.30 - 17.00

Onsdag 25.9  kl. 15.30 - 17.00

Onsdag 23.10 kl. 15.30 - 17.00

Onsdag 20.11  kl. 15.30 - 17.00

Onsdag 11.12  kl. 15.30 - 17.00

Som ledare fungerar Ida Mitchell, Nylands Minneslots och Nina Hongell-Ekholm, Folkhälsans förbund

Anmälan och mera information: Ida Mitchell tfn 040-170 6771 eller ida.mitchell@espoonmuisti.fi

 

Träffarna hålls i Myrans servicehus (myyrinkoti), Krukgränden 5, Vanda

Kontaktinformation

Nina Hongell-Ekholm
Nina.Hongell-Ekholm@folkhalsan.fi

Kursstart

28 aug