Skatter för stora och små- kost, rörelse och självreglering

18FM0014004

07.02.2023 - 08.03.2023

Anmälningstid: 10.01.2023 09:00 - 03.02.2023 23:59
Plats: Folkhälsanhuset i Brunakärr - Musiksalen
Adress: Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors, 00000 På distans, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 12:00-16:00
Torsdag 13:00-16:00
Onsdag 13:00-16:00
Dölj alla tidpunkter
Tis 07.02.2023 12:00-16:00
Webbaserad - På distans
Tors 09.02.2023 13:00-16:00
Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan
Ons 08.03.2023 13:00-16:00
Folkhälsanhuset i Brunakärr - Musiksalen

Kohur- kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsenden och Folkhälsan ordnar en fortbildningshelhet för personal inom småbarnspedagogiken om kost, rörelse och självreglering. Den omfattar en virtuell teoridel samt två workshopar på plats. Den virtuella föreläsningen fungerar som bakgrund till workshoparnas innehåll.

Under workshopparna får du inspiration för hur du kan tänka kring måltiderna och rörelse på daghemmet. Hur kan du med hjälp av samspelsfärdigheter och visuellt stöd skapa en fungerande matstund? Hur blir rörelseaktiviteterna pulshöjande och lekfulla för barnen?

Du kan anmäla dig till antingen den ena eller till båda workshoparna. I workshoparna får du pröva på lekar, övningar och material som inspirerar till meningsfulla måltider och roliga och pulshöjande rörelsestunder.

Den virtuella föreläsningen hör till båda workshoparna, alltså genom att anmäla dig till en eller två workshopar är du automatiskt också anmäld till den virtuella föreläsningen. Det ryms max 30 deltagare per workshop, så anmäl dig i tid.

Kontaktinformation

Sista anmälningsdag

03 feb

Kursstart

07 feb