FamiljeKraftläger

18FM0003001

20.02.2023 - 24.02.2023

Anmälningstid: 17.11.2022 00:00 - 23.01.2023 00:00
Plats: Övriga platser - Nyland - Lohja Spa & Resort
Adress: Ylhäntie 1, 09120 Lojo
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 14:30 - Fredag 13:30
Visa alla tidpunkter

Folkhälsans Förbund ordnar i samarbete med Svenska semesterförbundet ett FamiljeKraftläger på Lohja Spa & Resort 20-24.2 2023. Lägret är till för familjer som behöver vila och några dagars inspirerande samvaro med andra familjer i liknande livssituationer. För barnen ordnas program av Folkhälsans barn-och ungdomsledare. I lägret ingår kost, logi i familjerum och program, utan kostnader. Ansökan till lägret görs på en blankett som hittas på www.semester.fi 

Till ansökan bifogas en rekommendation som fylls i av någon yrkesperson som känner till familjens livssituation, t ex hälsovårdare, skolkurator, socialarbetare eller dylikt.

Britt-Helen Tuomela-Holti, tfn 044-7881073, britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi svarar på frågor om lägren.

Kontaktinformation

Britt-Helen Tuomela-Holti
britt-helen.tuomela-holti@folkhalsan.fi
044-7881073

Lärare

Britt-Helen Tuomela-Holti

Bilagor

Flyer
Rekommendationsblankett

Sista anmälningsdag

23 jan

Kursstart

20 feb