Rundabordsdiskussion om en- och tvåspråkig organisering inom kompetenscenterverksamhet på ungdomsområdet

180K0016002

03.11.2022 - 03.11.2022

Anmälningstid: 08.09.2022 00:00 - 25.10.2022 00:00
Plats: Vitsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Torsdag 00:00 - Torsdag 23:59

Rundabordsdiskussion om en- och tvåspråkig organisering inom kompetenscenterverksamhet på ungdomsområdet

3.11.2022 kl.9-12

Plats: Folkhälsan, Topeliusgatan 20 (Vitsippan, 1 vån.) 

9.00 Kaffe & välkommen, förbundsdirektör Viveca Hagmark, Folkhälsan & konsultativ tjänsteman Emma Taipale, UKM

9.10 Den nya nationalspråksstrategin och kraven på service på båda språken, konsultativ tjänsteman Anna Kiiskinen UKM

9.20 Mellanutvärdering av den svenskspråkiga kompetenscenterverksamheten, programperiod 2020-2023, sakkunnig Pia Öhman, Folkhälsan

9.30 En- och tvåspråkig organisering, universitetslektor Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

10.30 Paus

10.45 Modererad diskussion

12.00 Lunch 

Det tvåspråkiga tillfället riktas till kompetenscentrens verksamhetsledare, koordinatorer av det svenskspråkiga arbetet (KC 1-6) samt till UKM:s ansvariga tjänstemän. Morgonkaffe och lunch ingår. Anmälningar senast 24.10.2022.

***

Keskustelutilaisuus kaksikielisestä nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan organisoinnista

3.11.2022 klo 9-12

Paikka: Folkhälsan, Topeliuksenkatu 20 (Vitsippan, 1 krs.) 

9.00 Kahvi & tervetuloa, johtaja Viveca Hagmark, Folkhälsan & neuvotteleva virkamies Emma Taipale, OKM

9.10 Uusi kansalliskielistrategia ja palvelun tarpeet molemmilla kielillä, neuvotteleva virkamies Anna Kiiskinen, OKM

9.20 Ruotsinkielisen osaamiskeskustoiminnan väliarviointi, ohjelmakausi 2020-2023, asiantuntija Pia Öhman, Folkhälsan

9.30 Yksi- ja kaksikielinen organisointi, yliopistolehtori Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

10.30 Tauko

10.45 Moderoitu keskustelu

12.00 Lounas 

Kaksikielinen tilaisuus on suunnattu osaamiskeskusten johtajille, ruotsinkielisen työn koordinaattoreille (KC 1-6) ja OKM:n vastuuhenkilöille. Aamukahvi ja lounas sisältyvät. Ilmoittautumiset viimeistään 24.10.2022.

Mer information / Lisätietoja: 

Pia Öhman
Sakkunnig, kompetenscenterverksamhet inom ungdomsområdet
Folkhälsans förbund, Nyland
Topeliusgatan 20
00250 Helsingfors
Tfn: 044 488 3002

 

 

Kontaktinformation

Sista anmälningsdag

25 okt

Kursstart

03 nov