Allsång för seniorer

18SS0012030

05.10.2022 - 30.11.2022

Anmälningstid: 22.08.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Folkhälsanhuset Seniora - Grupprum
Adress: Prästängsgatan 14, 10600 Ekenäs
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 14:00-15:00
Dölj alla tidpunkter
Ons 05.10.2022 14:00-15:00
Ons 02.11.2022 14:00-15:00
Ons 30.11.2022 14:00-15:00

Allsång
tillsammans med Anders Holmberg.

Kom och sjung tillsammans. Efter allsången serveras kaffe för den som önskar.

Onsdagar:

7.9
5.10
2.11
30.11

Klockslag: 14.00-15.00
Plats: Senioras grupprum i nedersta våningen

Serveringsavgift.
På grund av begränsat utrymme behöver vi  anmälan.
Anmäl dig genom att kontakta Desiree Lindholm på 050 304 7613 / desiree.lindholm@folkhalsan.fi

Kontaktinformation

Desiree Lindholm
desiree.lindholm@folkhalsan.fi
050-3047613

Bilagor

Flyer

Kursstart

05 okt