Jämlikt föräldraskap idéseminarium

18FM0018013

16.11.2022 - 16.11.2022

Anmälningstid: 01.05.2022 00:00 - 16.11.2022 12:00
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Ossiansalen
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 12:00-16:00

Välkommen på Jämlikt föräldraskaps idéseminarium!

Arbetar du med blivande föräldrar eller familjer? Kom
med på ett idéseminarium om Jämlikt Föräldraskap!
Hör mer om nyttan med jämlikhet i familjen och hur den
kan främjas.

I och med familjeledighetsreformen som träder i kraft
är jämlikhet och jämställdhet extra aktuella frågor. Hur
kan vi alla stöda reformens mål för ökad jämlikhet?
Hur ökar vi pappors delaktighet? Vi presenterar verktyg
som underlättar arbetet med jämlikhet på rådgivningar,
daghem eller för andra som arbetar med familjer. Vi
rapporter också från våra lyckade pappagrupper.
Seminariet avslutas med en paneldiskussion med
sakkunniga från olika organisationer som jobbar med
jämlikhetsfrågor.

Folkhälsan bjuder på lunch (kl 12.00) och kaffe för de som deltar
på plats. Det finns också möjlighet att delta på distans!

Kontaktinformation

Valter Holmström
valter.holmstrom@folkhalsan.fi
044-7881096

Lärare

Valter Holmström

Sista anmälningsdag

16 nov

Kursstart

16 nov