Folkhälsans hälsonätverksträffar hösten 2022

180E0016002

04.10.2022 - 28.10.2022

Anmälningstid: 19.05.2022 00:00 - Fortlöpande
Plats: Tuorla
Adress: Tuorlavägen 1, 20780 St:Karins, Masaholmsvägen 1, 68600 Jakobstad, Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors, Bruksvägen 8, 10330 Billnäs, Blå vägen 1, 65100 Vasa, Emsalövägen 152, 06950 Borgå
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Tisdag 11:30-16:00
Torsdag 11:30-16:00
Torsdag 08:30-13:00
Fredag 08:30-13:00
Visa alla tidpunkter

Jobbar du inom hälso- och socialvården som t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare eller rådgivningspsykolog? Möter du blivande föräldrar eller småbarnsfamiljer i ditt arbete eller i ditt frivilliguppdrag?
I så fall är du varmt välkommen med i Folkhälsans hälsonätverk!

Under hösten 2022 ordnar vi sex stycken träffar i Svenskfinland. Målet är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i ett aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 

Under höstens träffar får du höra mer om två pinfärska material som Folkhälsan gett ut för att stöda småbarnsfamiljer.

1. Startstigen: hur kan familjer enkelt komma igång med att använda symbolstöd som stöd i kommunikationen med barn? Hur kunde du ha nytta av symbolstöd i ditt arbete?

2. Tillsammans från A till Ö: Folkhälsans sakkunniga presenterar boken Tillsammans från A till Ö som stöder det tidiga samspelet och är fullspäckat av nyttig "vägkost" åt nyblivna föräldrar. Allt från sömnbrist till anknytning och hur man som förälder tacklar känslan av kaos behandlas i materialet.

Kom med du också!

Obs! I samband med din anmälan får du meddela på vilken ort du önskar delta.

4.10 kl. 11:30-16:00: Södra Österbotten / Vasa (Restaurang Hejm)

6.10
kl. 11:30-16:00: Norra Österbotten / Jakobstad (Aspegrens trädgård)

13.10
kl. 11:30-16:00 Helsingforsregionen / Helsingfors (Folkhälsanhuset Topeliusgatan 20)

14.10
kl. 8:30-13:00 Östra Nyland / Borgå

27.10
kl. 11:30-16:00: Åboland kl. 11:30-16:00 (Tuorlan Majatalo S:t Karins)

28.10
kl. 8:30-13: Västra Nyland / Billnäs bruk

Välkommen med!

Kontaktinformation

Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747

Kursstart

04 okt