Våga se, våga fråga! Barn och unga med utmaningar i vardagen - hur stöder jag som tränare dem? Helsingfors

180K0116009

03.10.2022 - 03.10.2022

Anmälningstid: 01.12.2021 00:00 - 29.09.2022 23:59
Plats: Blåsippan
Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Måndag 18:00-19:30

Målgrupp: tränare och ledare inom idrott för barn och unga.
Plats: Folkhälsans huvudbyggnad - Blåsippan (vån 1). Adress: Topeliusgatan 20, 00250 Helsingfors. Ingång från Topeliusgatan. 
Tidpunkt: måndagen den 3 oktober kl. 18.00-19.30 (kaffeservering fr.o.m kl. 17.30). 

Unga omsorgsgivare – vem är de?
De är barn och unga som bär ansvar för någon, så som föräldrar som är sjuka, syskon med funktionsvariationer eller någon annan närstående som behöver vård, omsorg eller stöd.

Unga omsorgsgivare är ofta osynliga för sin omgivning och de vill kanske ha det så. Men deras möjligheter att delta i fritidsintressen kan vara begränsade och påverkas av deras ansvar. De finns överallt där barn och unga rör sig – inom idrotten, i skolan, i församlingarna och i all ungdomsverksamhet.

Vad behöver idrottsledare veta och vad kan ni som viktiga vuxna i deras liv göra?
På denna nätverksträff får ni mer kunskap och framför allt möjlighet att diskutera era egna erfarenheter av att leda ungdomar, som lever lite annorlunda än ”alla andra”.

Som föreläsare fungerar Jonna Skand, sakkunnig i närståendevård, Folkhälsans förbund. Vid frågor, kontakta projektledare annika.aijo@folkhalsan.fi
Tillfället är gratis att delta i men har ett begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 29.9.

Folkhälsans regionala tränarnätverk ordnas under vår- och hösttermin, och varje termin med ett nytt tema.

 

Kontaktinformation

Lärare

Jonna Skand

Sista anmälningsdag

29 sep

Kursstart

03 okt