Reflekterande föräldraträffar - att stödja sin ungdom i samtycke, respekt och gränser

310K0019003

15.09.2021 - 08.12.2021

Anmälningstid: 22.06.2021 00:00 - 13.09.2021 23:59
Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland - Dagcenter
Adress: Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn
Tillgång: Det finns lediga platser
Kursavgift: Gratis
Tid: Onsdag 18:00-20:00
Dölj alla tidpunkter
Ons 15.09.2021 18:00-20:00
Ons 06.10.2021 18:00-20:00
Ons 10.11.2021 18:00-20:00
Ons 08.12.2021 18:00-20:00

Reflekterande föräldraträffar
- att stödja sin ungdom i samtycke, respekt och gränser

Många föräldrar upplever att det är svårt att prata om samtycke, respekt, gränser och sexuella trakasserier med sina ungdomar och unga vuxna. Nu har Du möjligheten att diskutera och fördjupa dina kunskaper kring detta tillsammans med andra föräldrar som är intresserade av ämnet. Tillsammans pratar vi utgående från olika teman och på plats finns samtalsledarna Jane Carlsson och Ida Eriksson som arbetar inom projektet UNGA - jämställd skola och fritid. Avsikten med de fyra träffarna är att stimulera ett reflekterande samtal i grupp, där var och en ges möjlighet att utveckla sitt föräldraskap och hitta trygghet genom nya insikter.

För vem?
Föräldrar/fostrare till unga i åldern 13-20 år.

När?
Träffarna omfattar fyra tillfällen, en gång i månaden, med start onsdagen den 15.9 kl.18.00-20.00. 

Var? 
Dagcentret i Folkhälsans allaktivitetshus, Skeppargatan 11 i Mariehamn.

Avgift?
Träffarna är gratis och Folkhälsan på Åland bjuder på fika.

Träffarna arrangeras i samarbete med projektet UNGA - jämställd skola och fritid, vars syfte är att motverka sexuella trakasserier och diskriminering i de åländska gymnasieskolorna och i fritidssektorn. 

Välkommen med Din anmälan!

Kontaktinformation

Linda Adolfsson
linda.adolfsson@folkhalsan.ax
01-8527038

Bilagor

Reflekterande föräldraträffar - Ungdomar

Sista anmälningsdag

13 sep

Kursstart

15 sep