Folkhälsans mångkulturella träffpunkt

180K0019004

02.02.2022 - 08.06.2022

Anmälningstid: 07.12.2020 00:00 - Fortlöpande
Plats: På distans
Adress: 00000 På distans
Tillgång: Det finns lediga platser
Tid: Onsdag 18:30-20:00
Visa alla tidpunkter

Välkommen till Folkhälsans mångkulturella träffpunkt!

Vi ordnar virtuella, intressanta och inspirerande mångkulturella träffar för alla intresserade.

  • Vill du vara med i en grupp där du kan få hjälp och hjälpa andra med alla möjliga frågor om finländska samhället?
  • Vill du dela med dig din erfarenhet och funderingar om din kultur och identitet med andra?
  • Vill du diskutera tillsammans om utmaningar i vardagen?

Då är detta gruppen för dig! Vi hjälper och stöder varandra i frågor gällande livet och samhället i Finland. Vid behov bjuder vi med olika gäster och myndigheter som förklarar och ger svar på frågor. Som deltagare bidrar du och förgyller träffarna med att ge dina egna idéer till programmet.

Du kan komma in på mötet genom att klicka här. 

Möteskoden är 012713.

Preliminärt program

2.2 Introduktion

16.2 Frivilligarbete på Folkhälsan, Luca Maurizi, Folkhälsan

2.3 Tolkningsarbete och teckenspråk, Marja Mökö Försén, tolk

16.3 Bemötande och rasism, Ramieza Mahdi

30.3 Rimma Zaripova presenterar föreningen Sadikat

13.4 Vi berättar om påsktraditioner från våra hemländer

27.4 Program ännu öppet

11.5 Seppo-spelet med Nea Törnwall, Folkhälsan

25.5 Integrationslagen med Emina Arnautovic, Folkhälsan

8.6 Avslutningsträff

Meeting id: 963 1108 6932

 

Kontaktinformation

Luca Maurizi
luca.maurizi@folkhalsan.fi

Lärare

Lärare Lärare

Kursstart

02 feb