Föräldraskapet främst gruppledarutbildning Helsingfors Ja 23.05.2019 Pris: 150,00 €      
0014473
Beskrivning: Gruppledarutbildningen ger dig kompetens att leda Föräldraskapet främst grupper för småbarnsfamiljer eller i tillämpad form för familjer i ett utmanande livsskede. Utbildningen inleds med fyra närstudiedagar varefter du leder en egen föräldragrupp under handledning och deltar i en fördjupande utbildningsdag.  
Läs mera
Herrliga gruppen Mariehamn Ja 11.09.2019 Pris:      
310K0012554
Beskrivning: Välkommen med i denna nystartade grupp som riktar sig enbart till äldre män i syfte att öka gemenskap. 
Läs mera
Hästöskatan Eftermiddag 2019 Kronoby Nej 01.07.2019 Pris: 40,00 €      
0007006
Beskrivning: Simskola ordnas vid Hästöskatan 1.7-12.7.2019. Eftermiddagsgruppen hålls kl. 13-16. Fr.o.m det året man fyller 7 år får man delta i simskolan.
Läs mera
Hästöskatan Förmiddag 2019 Kronoby Nej 01.07.2019 Pris: 40,00 €      
0007005
Beskrivning: Simskola ordnas vid Hästöskatan 1.7-12.7.2019.Förmiddagsgruppen hålls kl. 10-13. Fr.o.m det året man fyller 7 år får man delta i simskolan.
Läs mera
Handlingsplanskurs i Helsingfors Helsingfors Ja 18.09.2019 Pris: 50,00 €   Anmäl Anmäl    
0100487
Beskrivning: Enligt lagen om småbarnspedagogik ska daghemmen och förskolorna ha en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning. I planen för småbarnspedagogik står det också att personalen ska känna igen mobbning, ingripa vid mobbning och förebygga mobbning medvetet och systematiskt. Vi hjälper dig med att uppdatera eller utarbeta en handlingsplan för den egna enheten. Handlingsplanen fungerar som arbetsredskap i det mobbningsförebyggande arbetet på daghemmet.
Läs mera
Hälsonätverksträff i Borgå Borgå Ja 29.03.2019 Pris:      
0116519
Beskrivning: Välkommen med på hälsonätverksträff i Borgå! Folkhälsans hälsonätverk riktar sig till yrkespersoner inom hälso- och socialvården (t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare, rådgivningspsykologer) som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer, främst inom mödra- och barnrådgivningen. Målet med träffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i något aktuellt tema. Nätverksträffen i Borgå är riktad till alla som jobbar i östra Nyland. Under våren 2019 är temat för hälsonätv...
Läs mera
Anhöriggrupp i Hagalund Esbo Ja 28.08.2019 Pris:      
0200493
Beskrivning: Hjärtligt välkommen med, du som vårdar eller har omsorg om någon närstående i Esbo och Grankulla med omnejd, i denna grupp för diskussion och information om livet som närståendevårdare. Gruppen är öppen för alla oberoende av om du har ingått ett avtal om närståendevård med kommunen eller inte. Gruppen träffas en gång i månaden över en kopp kaffe under våren och leds av Ilse Vaenerberg. Datum: Onsdagar 28.8, 25.9, 23.10, 20.11 kl. 14.00 - 16.00 och vi avslutar terminen med en jullunch i decemb...
Läs mera
Dagisnätverk i Borgå hösten 2019 Borgå Ja 03.10.2019 Pris:   Anmäl Anmäl    
0116591
Beskrivning: Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång.
Läs mera
Dagisnätverk i Helsingfors hösten 2019 Helsingfors Ja 02.10.2019 Pris:   Anmäl Anmäl    
0116590
Beskrivning: Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång.
Läs mera
Familjecafé i Borgå Borgå Ja 21.08.2019 Pris:      
0011480
Beskrivning: Till Folkhälsans familjecafé kan du komma för att umgås med dina barn och andra utanför hemmet. För de vuxna kan det vara skönt att reflektera över föräldraskapet med andra i samma livssituation, eller bara byta miljö och träffa människor. Samtidigt lär sig barnen att umgås med andra barn i grupp. 
Läs mera
Cykelpilot i Helsingfors Helsingfors Ja 10.04.2019 Pris:      
0018457
Beskrivning: Kom med i vår frivilligverksamhet som rikshacykelpilot! Folkhälsan utbildar cykelpiloter som cyklar med äldre som vill komma ut i naturen eller stadens vimmel, men inte har möjlighet att göra det på egen hand. I din uppgift som cykelpilot kommer du att träffa nya människor, framkalla glada leenden hos dem du möter och samtidigt känna vinden i håret. Rikshacykeln är eldriven, enkel att hantera och du får hjälp med att komma igång genom att delta på våra utbildningstillfällen. Om det här l...
Läs mera
Fredagkväll ilaag Vasa Ja 13.09.2019 Pris:      
18F10018505
Beskrivning: Brukar helgen bli ensam och lång? Vill du träffa nya människor eller ha ett ställe att bara hänga på?Välkommen till Fredagkväll ilaag!
Läs mera
Informationskväll Nagu Ja 12.09.2019 Pris:      
180K0018479
Beskrivning: Finlands Röda Korset och Folkhälsan ordnar tillsammans en
Läs mera
Informationskväll Kimito Ja 11.09.2019 Pris:      
180K0018510
Beskrivning: Finlands Röda Kors och Folkhälsan ordnar tillsammans
Läs mera
AKK-inspiration för hela familjen (Helsingfors) Helsingfors Ja 12.09.2019 Pris:   Anmäl Anmäl    
18K20018483
Beskrivning: Välkomna på AKK-inspiration för hela familjen på Folkhälsan! 
Läs mera
Intressegrupp 1 Vanda Ja 21.09.2019 Pris: 30,00 €   Anmäl Anmäl    
J8000007265
Beskrivning: Simskola i Håkansböle simhall, lördagar; 21.9, 28.9, 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 9.11 och 16.11. Intressegrupp 1 kl. 14.15-15.00. Gruppen är bara i stora bassängen. 
Läs mera
Intressegrupp 2 Vanda Ja 21.09.2019 Pris: 30,00 €   Anmäl Anmäl    
J8000007259
Beskrivning: Simskola i Håkansböle simhall, lördagar; 21.9, 28.9, 5.10, 12.10, 19.10, 26.10, 9.11 och 16.11. Intressegrupp 2 kl. 13.30-14.15. Gruppen är bara i stora bassängen. 
Läs mera
Hygienpass i Jakobstad 16.4.2019 Jakobstad Ja 16.04.2019 Pris: 25,00 €   Anmäl Anmäl    
0018487
Beskrivning: Hygienpass behövs av personer som hanterar och tillreder oförpackade och lättförskämbara livsmedel. Om ni i föreningen ordnar publika evenemang med middag, matförsäljning eller t.ex. soppdagar ska den ansvariga personen ha ett hygienpass. Man kan på egen hand in läsa material som ligger till grund för testet. Det ingår bara test, ingen teori.Materialet behandlar hygienkompetensteori och hur man omsätter den teoretiska kunskapen i praktiken. Litteratur inför testet finns tillgängligt på nätet. ...
Läs mera
Anhörigcafé i Jakobstad Jakobstad Ja 16.01.2019 Pris:      
0017015
Beskrivning: Du som hjälper och ger stöd till någon anhörig eller god vän: VÄLKOMMEN PÅ ANHÖRIGCAFÈ I JAKOBSTAD Vi träffas en gång per månad följande onsdagar under våren 2019 16.1, 13.2, 13.3, 10.4 och 15.5 kl. 13.00- 15.00. Platsen är på Östanlid, Friska tag, 6:e våningen På träffarna möter vi andra i liknande livssituation. Vi avnjuter kaffe tillsammans, vi samtalar och utbyter erfarenheter samt får information om det som är viktigt för oss. Träffarna ordnas av lokalföreningen Folkhälsan i Jak...
Läs mera
ANHÖRIGCAFÉ i Jakobstad Jakobstad Ja 18.09.2019 Pris:      
0200555
Beskrivning: Välkommen på anhörigcafé i Jakobstad Vi träffas en gång per månad följande onsdagar: 18.9, 9.10, 20.11 och 11.12 kl. 13-15
Läs mera