INSTÄLLT- Kursledarutbildning-Öppna dörrar för närståendevårdare

18S10200628

23.03.2020 - 24.03.2020

Registration period: 28.01.2020 20:00 - Continuous
Place: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Address: Östanpåvägen 32, 68660 Pietarsaari
Access: There are available spots
Price: 60,00 €
Time: Monday 09:00-16:00
Tuesday 09:00-16:00

Öppna dörrar för närståendevårdare- kursledarutbildning i Jakobstad

För dig som i ditt arbete eller på annat vis stöder närståendevårdare och som vill leda en Öppna dörrar kurs eller annan stödverksamhet för närståendevårdare och anhöriga på din hemort/lokalt.

Kursdatum: 23-24 mars 2020 kl. 9.00-16.00
Plats: Jakobstad, Östanlid, Friska Tags utrymme, 6vån.
Deltagaravgift: 60€ ( kaffe, lunch och material ingår)
Kursledare
: Pia Nabb och Jonna Skand

Utbildningen innehåller redskap att möta närstående i olika livssituationer samt verktyg för diskusson och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får ökad kunskap om och insikt i vad närståendevård innebär såsom samhällets stöd till närståendevårdare, omsorg och vård i hemmet, förändringar i livet samt källor till kraft.

Mera information och anmälan till Pia Nabb, pia.nabb@folkhalsan.fi tfn.050 542 8175

Sista anmälningsdag: måndagen den 16 mars 2020

Varmt välkomna med!

Contact

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Teachers

Pia Nabb

Course attachments

Kursledarutbildning-Öppna dörrar för närståendevårdare

Course start

23 Mar