Föräldraskapet främst gruppledarutbildning 2020 AVBOKAD

180K0014758

25.05.2020 - 05.10.2020

Registration period: 28.01.2020 09:00 - 03.05.2020 23:00
Place: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Address: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vaasa
Access: There are available spots
Price: 150,00 €
Time: Monday 09:00-15:00
Tuesday 09:00-15:00
Thursday 09:00-15:00
Friday 09:00-15:00
Show all dates

Gruppledarutbildningen ger dig kompetens att leda Föräldraskapet främst grupper för småbarnsfamiljer eller i tillämpad form för familjer i ett utmanande livsskede. Utbildningen inleds med fyra närstudiedagar varefter du leder en egen föräldragrupp under handledning och deltar i en fördjupande utbildningsdag.  

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med barnfamiljer och som har en grundutbildning inom vård, barnomsorg eller det sociala området. Utbildningen lämpar sig för dig som jobbar med stöd till familjer inom kommunens, församlingarnas eller organisationers regi och som har fokus på antingen hälsofrämjande, förebyggande eller riktade familjeinsatser. För att delta i utbildningen förutsätts att arbetsgivaren förbinder sig till att du får leda familjegrupper inom ramen för det egna arbetet.

Utbildningen har en reflektiv framförhållning där deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner ges stor betydelse. Som metoder används förutom föreläsningar också dialogiska gruppsamtal samt övningar som bygger på reflektion kring egna upplevelser och case.

Mera information om utbildningen hittar du i bilagan 'Utbildningsprogram'. Tveka inte att ta kontakt om det är något du undrar över i anslutning till utbildningen.

Contact

Malin von Koskull
malin.vonkoskull@folkhalsan.fi
044-7881011

Teachers

Malin von Koskull

Course attachments


Last sign up date

03 May

Course start

25 May