Trivselcafé i Replot

C6000012488

15.01.2020 - 20.05.2020

Registration period: 01.01.2020 10:00 - Continuous
Place:
Address: Bäribacka lavu, 65800 Terjärv
Access: There are available spots
Price: 3,00 €
Time: Wednesday 13:00-15:00
Show all dates

Trivselcafé i Replot
Vi träffas en gång/ månad i Replot pensionärshemmets matsal kl. 13-15
I programmet ingår:
 Hjärngymppa
 Sittgymppa
 Olika teman
Onsdagen 15 januari 2020 kl. 13-15.
Onsdagen 5 februari 2020 kl. 13-15.
Onsdagen 4 mars 2020 kl. 13-15.
Onsdagen 15 april 2020 kl. 13-15.
Onsdagen 20 maj2020 kl. 13-15.
Kaffeservering 3€
Folkhälsans Förbund/ Folkhälsan i Replot
Camilla Westerlund 050 4030074
c.westerlund@folkhalsan.fi

Contact

Teachers

Folkhälsans Lärare

Course start

15 Jan