Information till närståendevårdare i Österbotten

18S10200611

01.01.2020 - 30.06.2020

Registration period: 18.11.2019 08:00 - Continuous
Place:
Address:
Access: There are available spots
Time:

Allmän information om verksamhet för närståendevårdare- våren 2020

Vi erbjuder bl.a. rekreationsdagar på Alskat, anhörigcaféer och kamratstödsträffar i Kristinestad, Korsnäs, Närpes, Malax, Vasa, Korsholm, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre-Bennäs, Kronoby och Karleby. 
Vi ordnar också en Öppna dörrar kurs i Jakobstad under våren. Kursen ger en ökad kunskap och beredskap att klara sig i närståenderollen.
Träning i konditionssal och möjlighet till vattengymnastik ordnas i bl.a. Jakobstad, Korsholm, Närpes och Kristinestad.

Erfarenhetsmentorer finns för dig som är närståendevårdare. Mentorerna har egen erfarenhet av närståendevård. Tillsammans kan ni utbyta erfarenheter, få tips och råd som kan underlätta vardagen.Ni kan träffas i grupp eller individuellt. Mentorerna finns i Jakobstad, Vörå, Nykarleby, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes och Kristinestad.

Tillsammans med den du har omsorg om kan du ansöka om gemensam semester på Päiväkumpu SPA den 25-29.5. Till hösten ordnas motsvarande dagar på Härmä.

Är du facebook användare kom då gärna med i den slutna facebook gruppen för närståendevårdare. Tag kontakt med undertecknad så bjuder vi in dig till gruppen

Flertalet av verksamheterna sker i samarbete med kommun, församling och SFV Bildning.
Verksamheten har STEA understöd.

Alla närståendevårdare oavsett om du har eller inte har det kommunala närståendestödet välkomnas med i verksamheten.

Handledning, stöd och råd i närståendefrågor samt information och förfrågan om plats och tidpunkt för de olika programpunkterna kontakta:

Pia Nabb, pia.nabb@folkhalsan.fi, tfn. 050 5428175

VARMT VÄLKOMMEN MED!

Contact

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Course attachments

Information för närståendevårdare i Österbotten- våren 2020

Course start

01 Jan