Föräldragrupp för blivande mammor med BF i juni+juli+augusti 2020

310K0011730

15.06.2020 - 15.06.2020

Registration period: 06.09.2019 00:00 - Continuous
Place:
Address:
Access: There are available spots
Price: Free of charge
Time: Monday 18:00-20:00

Denna verksamhet sker tillfälligt virtuellt eller utomhus för att förhindra smittspridning av coronaviruset / COVID-19.

Föräldragruppen riktar sig till dig som väntar ditt första barn. I gruppen samtalar vi om föräldraskap, relationer, och allt som hör därtill. Målsättningen med gruppen är att stärka förälderns förmåga att uppfatta och förstå barnets behov samt att stödja anknytningen till bebisen och stärka föräldrarnas relation.

Träff 1: Väntans tid
Träff 2: Det nya livet
Träff 3: Jämställt föräldraskap
Träff 4: Orkidé
Träff 5: Respekt
Träff 6: Familjen

Anmäl dig i tid, då gruppen startar ca. en månad innan BF.

Träff 1 sker på måndag 15.6 kl.18.00-20.00 utomhus i Miramarparken.

Contact

Föräldrastöd Folkhälsan På Åland
foraldrastod@folkhalsan.ax
018-527038

Course start

15 Jun