Hundassisterad aktivitet – Grundutbildning

38NF0019522

AT 12.09.2020 - 13.12.2020
ST 21.02.2021 - 21.02.2021

Registration period: 12.03.2020 00:00 - 12.08.2020 00:00
Place: Norrvalla - Campus Norrvalla
Address: Vöråvägen 305, 66600 Vöyri
Access: There are available spots
Price: 1500,00 € (4 parts, 375,00 € / part)
Time: Saturday 09:00-16:00
Sunday 09:00-16:00
Friday 09:00-16:00
Show all dates

Hundassisterad aktivitet – DAA (Grundutbildning)

Hundteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Teamets uppgift är att göra enkla besök, som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Besöken görs hos enskilda individer eller grupper från åldern 13 år och uppåt.

Effekterna av aktiviteter med sociala tjänstehundar är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.


Förkunskaper

Genomfört godkänt lämplighetstest. Hunden måste vara minst 1 år vid testtillfället och ha ett veterinärintyg på att den är frisk. Hundägaren måste ha kunskaper i att använda sig av  ordbehandlingsprogram, samt tillgång till dator och internetuppkoppling.


Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att utbilda ett hundteam som kan arbeta med hundassisterad aktivitet. Efter genomförd utbildning ska teamet kunna genomföra enklare besök, föraren kunna agera stöd till sin hund, samt förebygga riskfyllda situationer och fara. Efter avlagd godkänd examen har man behörighet att påbörja utbildning inom målinriktad hundassisterad pedagogik eller terapi, förutsatt att hundföraren har lämplig yrkesutbildning inom något av dessa områden. Vill man arbeta på aktivitetsnivå (ej målinriktat) med barn yngre än 13 år kan man välja att gå en kompletterande utbildning för detta.


Denna utbildning har såväl teoretiska som praktiska inslag. Inom ramen för utbildningen kommer såväl förare som hund att genomgå träning av de färdigheter som krävs för examen. Utbildningen är indelad i kurser med olika teoretiska inriktningar. Vi arbetar enligt svenska Socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg.


Kursens upplägg

Arbetsformerna utgörs av distansstudier samt sex (6) seminariedagar. Förutom seminariedagarna utgör FTHS lärplattform en merpart av kommunikationen mellan studenten och läraren. 


Verksamhetsförlagd utbildning

I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Hundteamet ska göra totalt 30 h praktik utöver träningen på seminariedagarna.

 

Utbildningens innehåll:
1 st lämplighetstest - görs på förhand
6st seminariedagar (fördelat på 4 tillfällen)
1 st examensdag
15 timmar praktik miljö/passivitet/socialitet
15 timmar verksamhetsförlagd utbildning
ca 150 timmar träning på distans (beroende på hur mycket förkunskaper du har i hundträning)


Grundläggande hundkunskap om
- Djuromsorg och hälsa, del 1
- Hundens etologi, del 1
- Hundens träning, del 1


Kunskap om och förståelse för arbete med tredje person

- Människans hälsa, etik och värdegrund, del 1
- Kommunikation, bemötande och förhållningssätt, del 1
- Hundunderstödda insatser anpassade till individ, del 1

Observera att samtliga seminariedagar, praktik och onlineuppgifter är obligatoriska.

 

Svara på dessa frågor då du anmält dig via kurssystemet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6M9-UyH33_VKlzU9S5OHqgclV31SIcq8oz7JUyLucwhDkOg/viewform

 

Utbildningen ordnas i samarbete med Finska Terapihundskolan

Contact

Victor Ohlis
victor.ohlis@folkhalsan.fi
050-3458974

Last sign up date

12 Aug

Course start

12 Sep