Lärarnätverksträff i Åboland

180K0016537

27.02.2020 - 27.02.2020

Registration period: 09.12.2019 09:00 - 14.02.2020 15:00
Place: Other places - Turunmaa - Hus Lindman
Address: Biskopsgatan 15, 20500 Åbo
Access: There are available spots
Time: Thursday 09:00-15:00

 

Välkommen på lärarnätverksträff den 27.2.2020 på restaurang Hus Lindman i Åbo!


Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunksap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan. 


Vårens teman är: 


Barn och ungas sexualitet- hur kan jag ta upp ämnet?


Föreläsare är Suss Åhman som är sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualundervisning och av att stöda barn och ungas sexuella hälsa. 


Alltför sällan prioriteras sömnen i vardagen- hur ändra på det? 


Föreläsare är Mikaela Wiik som är sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning på Folkhälsan. Hon har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med att främja fysisk aktivitet och återhämtning i alla åldrar. 


Begränsat antal platser, så anmäl dig så fort som möjligt, senast en vecka före till gun.hoikkala@folkhalsan.fi Meddela samtidigt om eventuella dieter. 


Vi bjuder på morgonkaffe, lunch samt trevlig samvaro. Välkommen! 

Contact

Gun Hoikkala
gun.hoikkala@folkhalsan.fi

Teachers

Gun Hoikkala

Last sign up date

14 Feb

Course start

27 Feb