INSTÄLLD: Lärarnätverksträff i Kyrkslätt

18U10116522

02.04.2020 - 02.04.2020

Registration period: 18.11.2019 08:00 - Continuous
Place:
Address: Hållsnäsintie 41, 02400 Svartå
Access: There are available spots
Time: Thursday 09:00-15:00

Välkommen på lärarnätverksträff den 2.4.2020 i Winellska skolan i Kyrkslätt!

Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunskap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan. 

Vårens teman är: 

Barn och ungas sexualitet- hur kan jag ta upp ämnet?

Föreläsare är Suss Åhman som är sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Hon har lång erfarenhet av sexualundervisning och av att stöda barn och ungas sexuella hälsa. 

Alltför sällan prioriteras sömnen i vardagen- hur ändra på det? 

Föreläsare är Mikaela Wiik som är sakkunnig i fysisk aktivitet och återhämtning på Folkhälsan. Hon har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med att främja fysisk aktivitet och återhämtning i alla åldrar. 

Begränsat antal platser, så anmäl dig så fort som möjligt, senast en vecka före till linda.hongisto@folkhalsan.fi Meddela samtidigt om eventuella dieter. 

Vi bjuder på morgonkaffe, lunch samt trevlig samvaro. Välkommen! 

 

Contact

Teachers

Linda Hongisto

Course start

02 Apr