Att bli förälder - en familjeförberedelsekurs

180K0019563

10.09.2020 - 22.10.2020

Registration period: 30.06.2020 00:00 - 10.09.2020 00:00
Place: Åbo svenska arbetarinstitut
Address: Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
Access: There are available spots
Price: 27,00 €
Time: Thursday 17:00-19:15
Show all dates

Välkommen med på en familjeförberedelsekurs i Åbo!

Åbo svenska arbetarinstitut ordnar familjeförberedelsekurser i samarbete med Folkhälsans förbund och Åbo svenska församling. Kurserna erbjuder en möjlighet för blivande föräldrar att träffa andra i samma livssituation och att diskutera och förbereda sig inför föräldraskapet. I grupperna samtalar vi om graviditet, förlossning, föräldraskap, babyvård, relationer samt om vad en liten baby och dess förälder / föräldrar behöver för att må bra. Kursen består av sex träffar under graviditeten och en träff då alla i gruppen hunnit bli föräldrar.

Följande kurs startar torsdagen den 10:e september 2020. Föräldragruppen är främst avsedd för dem som väntar ditt första barn. Kursen avslutas med en efterträff som hålls då alla hunnit bli föräldrar. OBS! Ingen kursträff under höstlovsveckan den 15.10.

Som kursledare fungerar Liisa Jungar (Ped.mag., sexualrådgivare) som jobbar med hälsofrämjande för väntande och småbarnsfamiljer på Folkhälsan; Lisa Holm Rinne, barnmorska på ÅUCS och amningssakkunnig, Maria Wikstedt, präst i Åbo svenska församling och Jånna Koivunen, barnledare i Åbo svenska församling.

Vi träffas i Åbo svenska arbetarinstituts utrymmen på adressen Kaskisgatan 5, 20700 Åbo, 4 vån. Rum 405.

Kursavgiften är 27 euro per deltagare men vid behov kan deltagarna ansöka om bidrag för att täcka kursavgiften. Vänligen kontakta Liisa Jungar på e-postadressen liisa.jungar@folkhalsan.fi eller ring numret 050 345 7040 för mer information gällande eventuella bidragsansökningar.

Anmäl dig / er via Åbo svenska arbetarinstituts hemsida:
https://opistopalvelut.fi/abo/search.php?l=sv&search=att+bli+f%C3%B6r%C3%A4lder

Hjärtligt välkommen med!

Contact

Liisa Jungar
liisa.jungar@folkhalsan.fi
050-3457040

Teachers

Liisa Jungar

Last sign up date

10 Sep

Course start

10 Sep