Folkhälsans lekpark i Godby

R30K0011479

02.09.2019 - 20.12.2019

Registration period: 06.08.2019 00:00 - 31.12.2019 00:00
Place:
Address:
Access: There are available spots
Price: 25,00 €
Time: Monday 10:00-13:00
Tuesday 10:00-13:00
Wednesday 10:00-13:00
Thursday 10:00-13:00
Friday 10:00-13:00
Show all dates

Signup information

Anmälan till lekparker görs direkt till Allaktivitetshuset i Folkhälsan på Åland.

Lekparken i Godby håller öppet måndag-fredag kl. 10.00-13.00.

Höstterminen 2019 börjar den 2 september. Förfrågningar och/eller ansökan till lekparken riktas till Diana Berglund per telefon - 0457 342 58 96. Ni är också välkomna att hälsa på i parken, vi finns på Musterigränd i Godby!

Lekparken i Godby är för barn i åldern 2-5 år och i parken leker vi ute i ur och skur. 

Månadsavgiften är € 25,-/barn och närvaroavgift € 1,35,-/barn för de dagar som barnet varit i parken. Hemvårdsstödet påverkas inte av att ert barn är inskrivet i lekparken. 

Contact

Diana Berglund
anaid.ax@hotmail.com
045-73425896

Additional information

Lekparken i Backeberg håller öppet måndag-fredag kl. 9.00-12.00. Parkverksamheten startar varje år i september och följer sedan skolornas lov med terminsavslutning omkring den 31 maj. Folkhälsan har verksamhet i Backebergs lekpark för barn i åldern 2-5 år.

I lekparken får barnen:
• Leka tillsammans och umgås i grupp
• Utevistelse i ur och skur i trygg och omväxlande miljö
• Stimulans för sin fantasi, kreativitet och grovmotorik genom fri lek och rörelse

Barnen leker utomhus under uppsikt av parkpersonalen, det finns en raststuga med toalett i lekparken. Ta med ett enkelt mellanmål (t.ex. smörgås och frukt och något att dricka) och kläder efter väder. Kläderna bör vara varma och tåla regn. Ta med reservkläder i barnets väska, t.ex. våta vantar ger fort kalla händer. Märk gärna barnets kläder.

Månadsavgiften är € 25,-/barn och närvaroavgift € 2,30-/barn för de dagar som barnet varit i parken.

Last sign up date

31 Dec

Course start

02 Sep