ANHÖRIGCAFÈ i Närpes

18S10200562

26.08.2019 - 09.12.2019

Registration period: 26.06.2019 11:00 - Continuous
Place: Folkhälsanhuset i Närpes
Address: Åvägen 7–9, 64200 Närpiö
Access: There are available spots
Price: Free of charge
Time: Monday 13:00-15:00
Show all dates

Välkommen på anhörigcafé i Närpes
Vi träffas på måndagar en gång per månad: 26.8, 30.9, 28.10, 25.11 och 9.12 kl. 13-15
Platsen är i samlingsrummet i Folkhälsanhuset Närpes, södra ingången, infart från Närpesvägen 16.

Träffarna kommer att innehålla olika föreläsningar, inbjudna gäster med aktuella teman, diskussioner om att vara anhörig samt social samvaro.

Inbjudan riktar sig till dig som upplever sig vara närståendevårdare oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd. 
Ingen förhandsanmälan behövs, kom när det passar!

Ledare är Malin Knip.

Träffarna är STEA finansierad.

Frågor och funderingar kontakta Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

 

Contact

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Teachers

Pia Nabb

Course start

26 Aug