ANHÖRIGCAFÉ i Kronoby

18S10200558

18.09.2019 - 11.12.2019

Registration period: 26.06.2019 10:00 - Continuous
Place:
Address: Herbertsgränd 7D, 68500 Kronoby
Access: There are available spots
Price: Free of charge
Time: Wednesday 13:00-15:00
Hide all dates
Wed 18.09.2019 13:00-15:00
Wed 16.10.2019 13:00-15:00
Wed 13.11.2019 13:00-15:00
Wed 11.12.2019 13:00-15:00

Välkommen på anhörigcafé i Kronoby
Vi träffas en gång per månad följande onsdagar:
18.9, 16.10, 13.11 och 11.12 kl. 13-15

Platsen är på Herberts Hus i Kronoby.

På träffarna möter vi andra i liknande livssituation, vi samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får information om det som är viktigt för oss. Ibland har vi någon gästtalare. 

Alla som upplever sig vara närståendevårdare är välkommen med, oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd.

Ingen förhandsanmälan behövs, kom när det passar!

Med er på träffarna är Monica Bergdal tfn.050-344 4695, monica.bergdal@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

 

 

Contact

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Teachers

Monica Bergdal

Course start

18 Sep