ANHÖRIGCAFÉ i Karleby

18S10200556

04.09.2019 - 04.12.2019

Registration period: 26.06.2019 09:00 - Continuous
Place: Emeliehemmet
Address: Sjukhusgatan 11, 67100 Kokkola
Access: There are available spots
Price: Free of charge
Time: Wednesday 13:00-15:00
Wednesday 12:00-14:00
Hide all dates
Wed 04.09.2019 13:00-15:00
Wed 02.10.2019 13:00-15:00
Wed 06.11.2019 13:00-15:00
Wed 04.12.2019 12:00-14:00

Välkommen på anhörigcafé i Karleby 
Vi träffas en gång per månad följande onsdagar:
4.9, 2.10, 6.11 och 4.12 kl. 13-15

Platsen är på Emeliehemmet.
Obs! 4.12 kl.12.00 på Kyrkbackens församlingshem.

På träffarna möter vi andra i liknande livssituation, vi samtalar och utbyter erfarenheter. Vi får information om det som är viktigt för oss. Ibland har vi någon gästtalare. 

Alla som upplever sig vara närståendevårdare är välkommen med, oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd.

Ingen förhandsanmälan behövs, kom när det passar!

Med er på träffarna är Monica Bergdal tfn.050-344 4695, monica.bergdal@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

 

 

Contact

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Teachers

Monica Bergdal

Course start

04 Sep