ANHÖRIGCAFÉ i Jakobstad

0200555

18.09.2019 - 11.12.2019

Registration period: 26.06.2019 08:00 - Continuous
Place: Friska Tags utrymmen (våning 6)
Address: Östanpåvägen 32, 68660 Pietarsaari
Access: There are available spots
Price: Free of charge
Time: Wednesday 13:00-15:00
Hide all dates
Wed 18.09.2019 13:00-15:00
Wed 09.10.2019 13:00-15:00
Wed 20.11.2019 13:00-15:00
Wed 11.12.2019 13:00-15:00

Välkommen på anhörigcafé i Jakobstad
Vi träffas en gång per månad följande onsdagar:
18.9, 9.10, 20.11 och 11.12 kl. 13-15

Platsen är på Östanlid, Friska Tag utrymme, 6 våningen

På träffarna möter vi andra i liknande livssituation. Vi avnjuter kaffe tillsammans, vi samtalar och utbyter erfarenheter samt får information om det som är viktigt för oss.

Verksamheten är öppen för alla som upplever sig vara närståendevårdare, oavsett om du har eller inte har stadens närståendestöd.

Träffarna ordnas av lokalföreningen Folkhälsan i Jakobstad.
Med er på träffarna är Gretchen Back-Storvist tfn. 050-343 26 78

För mer information kontakta Pia Nabb tfn.050 542 8175 pia.nabb@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

Contact

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Teachers

Pia Nabb

Course start

18 Sep