Folkhälsans lekpark Backeberg

0011509

02.09.2019 - 20.12.2019

Registration period: 28.05.2019 10:30 - 30.09.2019 00:00
Place: Lekpark Backeberg
Address: Backeberg, 22100 Mariehamn
Access: There are available spots
Price: 25,00 €
Time: Monday 09:00-12:00
Tuesday 09:00-12:00
Wednesday 09:00-12:00
Thursday 09:00-12:00
Friday 09:00-12:00
Saturday 09:00-12:00
Sunday 09:00-12:00
Show all dates

Signup information

Anmälan till lekparker görs direkt till Allaktivitetshuset i Folkhälsan på Åland.

Lekparken i Backeberg håller öppet måndag-fredag kl. 9.00-12.00. Parkverksamheten startar varje år i september och följer sedan skolornas lov med terminsavslutning omkring den 31 maj. Höstterminen 2019 börjar den 2 september. Förfrågningar och/eller ansökan till lekparken skickas per e-post till aland@folkhalsan.ax eller per telefon till föreståndare Susann Karlsson - 0457 54 83 150.

Lekpark i Backeberg är för barn i åldern 2-5 år.

I lekparken får barnen:
• Leka tillsammans och umgås i grupp
• Utevistelse i ur och skur i trygg och omväxlande miljö
• Stimulans för sin fantasi, kreativitet och grovmotorik genom fri lek och rörelse


Barnen leker utomhus under uppsikt av parkpersonalen, det finns en raststuga med toalett i lekparken. Ta med ett enkelt mellanmål (t.ex. smörgås och frukt och något att dricka) och kläder efter väder. Kläderna bör vara varma och tåla regn. Ta med reservkläder i barnets väska, t.ex. våta vantar ger fort kalla händer. Märk gärna barnets kläder.


Månadsavgiften är € 25,-/barn och närvaroavgift € 2,30-/barn för de dagar som barnet varit i parken. Hemvårdsstödet påverkas inte av att barnet går på Kottestugan.

Parken har höstlov den 17-18.10. 

Contact

Additional information

Lekparken i Backeberg håller öppet måndag-fredag kl. 9.00-12.00. Parkverksamheten startar varje år i september och följer sedan skolornas lov med terminsavslutning omkring den 31 maj. Folkhälsan har verksamhet i Backebergs lekpark för barn i åldern 2-5 år.

I lekparken får barnen:
• Leka tillsammans och umgås i grupp
• Utevistelse i ur och skur i trygg och omväxlande miljö
• Stimulans för sin fantasi, kreativitet och grovmotorik genom fri lek och rörelse

Barnen leker utomhus under uppsikt av parkpersonalen, det finns en raststuga med toalett i lekparken. Ta med ett enkelt mellanmål (t.ex. smörgås och frukt och något att dricka) och kläder efter väder. Kläderna bör vara varma och tåla regn. Ta med reservkläder i barnets väska, t.ex. våta vantar ger fort kalla händer. Märk gärna barnets kläder.

Månadsavgiften är € 25,-/barn och närvaroavgift € 2,30-/barn för de dagar som barnet varit i parken.

Last sign up date

30 Sep

Course start

02 Sep