ADHD Familjeanpassningskurs för barn i lågstadiet

20030019521

AT 21.09.2020 - 25.09.2020
ST 08.02.2021 - 12.02.2021

Registration period: 01.08.2019 00:00 - 22.03.2020 00:00
Place: Folkhälsan main building - Mötas 2:a våningen
Address: Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki
Access: There are no available spots
Time: Monday 09:30-22:00
Monday 09:00-22:00
Tuesday 09:00-22:00
Wednesday 09:00-22:00
Thursday 09:00-22:00
Friday 09:00-15:00
Show all dates

ADHD familjekursen för barn i lågstadiet är en FPA finansierad anpassningskurs, som riktar sig till hela familjen.

Del I: 23-27.3.2020, Del II: 21-25.9.2020

Kursansökan skickas till FPA.
Det finns plats för 8 familjer. För att delta i kursen krävs b-utlåtande eller rehabiliteringsplan med rekommendation för anpassningskurs av vårdande läkare. Utlåtandet skall vara högst 1 år gammalt.
Under kursen ordnas både gemensamt program för hela familjen och skilt program för föräldrar, kursbarn och syskon. Under kursen får alla kursdeltagare information om ADHD och en möjlighet att diskutera kring det. På kursen övar barnen sociala färdigheter, känslo- och beteendekontroll, konflikthantering och problemlösning. Vi utgår från barnens styrkor och lyfter fram dem. Syskonen deltar delvis i samma program med kursbarnen och har beroende på ålder eget program. Föräldrarna erbjuds intressanta och mångsidiga diskussioner från olika synvinklar kring temat ADHD samt praktiska tips till vardagen.
Kursen består av två delar och familjerna skall delta på båda delarna (totalt 10 dygn). Den andra kursdelen ger familjerna möjligheten att träffas på nytt, fördjupa sig i teman från del1 och diskutera frågor som uppstått mellan perioderna.
Det som har uppskattats mycket av kursdeltagarna är att få glömma vardagsrumban och som familj ha möjlighet att fördjupa sig i ämnet ADHD och utbyta tankar med andra i liknande situation. Under kvällarna har föräldrarna haft givande diskussioner och barnen har haft skojigt tillsammans.

Kursutrymmen är i Folkhälsan huset på Topeliusgatan 20 och övernattningen sker på hotell Scandic Meilahti på Topeliusgatan 43.

Fast ni bor i Helsingfors eller i huvudstadsregionen får ni ansöka om slutenvård och övernatta på hotell med hel pension. Ni kan även senare besluta er för att inte övernatta på hotellet utan åka hem trots slutenvårdsbeslut.

 

Mer information om kursen, samt ansökningsblankett hittar du på FPA:s sidor. Sök med kursnumret: 74717.

www.fpa.fi/sokrehabkurs

 

 

 

Contact

Caroline Helsing
caroline.helsing@folkhalsan.fi
044-7883767

Last sign up date

22 Mar

Course start

23 Mar