Handlingsplanskurs i Vasa

180K0100491

26.09.2019 - 26.09.2019

Registration period: 07.01.2019 10:00 - 20.09.2019 16:00
Place: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Address: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vaasa
Access: There are available spots
Price: 50,00 €
Time: Thursday 09:00-16:00

Enligt lagen om småbarnspedagogik ska daghemmen och förskolorna ha en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning. I planen för småbarnspedagogik står det också att personalen ska känna igen mobbning, ingripa vid mobbning och förebygga mobbning medvetet och systematiskt. Vi hjälper dig med att uppdatera eller utarbeta en handlingsplan för den egna enheten. Handlingsplanen fungerar som arbetsredskap i det mobbningsförebyggande arbetet på daghemmet. 

Handlingsplanskursen ordnas mellan kl. 9–16 och kostar 50 €. 

Lunch och kaffe ingår i priset. Vänligen meddela arbetsplats och eventuella allergier vid anmälan.

Välkommen!

Contact

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Teachers

Maria Stoor-Grenner, Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser

Last sign up date

20 Sep

Course start

26 Sep