Kamratstödsträffar för närståendevårdare, i Vasa

18S10200730

25.08.2023 - 14.12.2023

Registration period: 07.08.2023 09:00 - Continuous
Place: Folkhälsanhuset Wasa - Glaskabinettet
Address: Wasaborgsgränden 4, 65100 Vaasa
Access: There are available spots
Price: 3,00 €
Time: Friday 13:00-14:30
Thursday 13:00-14:30
Show all dates

Närståendevårdare och anhöriga som har omsorg om en nära person- kom med på kamratstödsträffar!

Träffarna erbjuder en stund av kravlös avkoppling tillsammans med Gunn-Britt Norrgran och Sverre Slotte, erfarenhetsmentorer. Tillsammans dricker vi kaffe/te, diskuterar och utbyter erfarenheter om det som är viktigt för oss.

Datum: 25.8, 29.9, 27.10, 24.11 och 14.12 
Klockslag: 13-14.30
Plats: Folkhälsanhuset Wasa, Glaskabinettet

Du behöver inte ha avtal om närståendestöd för att delta.

Frågor och anmälan kontakta:
  - Pia Nabb tfn.050 542 8175, pia.nabb@folkhalsan.fi

VARMT VÄLKOMMEN MED!

 

Contact

Pia Nabb
pia.nabb@folkhalsan.fi
+358505428175

Course attachments

Kamratstödsträff i Vasa

Course start

25 Aug