Anhörigcafé i Karleby

18S10200727

15.09.2023 - 17.11.2023

Registration period: 07.08.2023 09:00 - Continuous
Place: Emeliehemmet
Address: Sjukhusgatan 11, 67100 Kokkola
Access: There are available spots
Price: 3,00 €
Time: Friday 13:00-15:00
Hide all dates
Fri 15.09.2023 13:00-15:00
Fri 20.10.2023 13:00-15:00
Fri 17.11.2023 13:00-15:00

Bästa närståendevårdare!

Nu finns det möjlighet att träffa andra i liknande livssituation. Vi dricker kaffe, samtalar och utbyter erfarenheter samt får information om det som är viktigt för oss. Du behöver inte ha det något närtåendevårdsavtal för att delta.

Vi träffas kl 13-15 på Emeliehemmet.

Avgift: 3€/gång

Ledare för träffen är Anki Elvström.

 

Contact

Anki Elvström
anki.elvstrom@folkhalsan.fi
050-4676657

Course attachments

Anhörigcafé i Karleby

Course start

15 Sep