Folkhälsans hälsonätverksträffar hösten 2022

180E0016002

04.10.2022 - 28.10.2022

Registration period: 19.05.2022 00:00 - 01.11.2022 00:00
Place: Tuorla
Address: Tuorlavägen 1, 20780 St:Karins, Bäribacka lavu, 68600 Terjärv, Topeliuksenkatu 20, 00250 Helsinki, , Bäribacka lavu, 65100 Terjärv,
Access: There are available spots
Time: Tuesday 11:30-16:00
Thursday 11:30-16:00
Thursday 08:30-13:00
Friday 08:30-13:00
Friday 10:30-15:00
Show all dates

Jobbar du inom hälso- och socialvården som t.ex. hälsovårdare, familjearbetare, socialhandledare eller rådgivningspsykolog? Möter du blivande föräldrar eller småbarnsfamiljer i ditt arbete eller i ditt frivilliguppdrag?
I så fall är du varmt välkommen med i Folkhälsans hälsonätverk!

Under hösten 2022 ordnar vi sex stycken träffar i Svenskfinland. Målet är att utbyta erfarenheter och fördjupa sig i ett aktuellt tema. Träffarna är avgiftsfria och Folkhälsan bjuder på lunch och kaffe. 

En av de viktigaste målsättningarna för den inkommande social- och hälsovårdsreformen är att erbjuda familjer ett tidigt stöd. Under träffarna får du höra mer om två pinfärska material som Folkhälsan gett ut för att stöda småbarnsfamiljer. Du får med dig båda materialen och kan direkt börja använda dem i ditt arbete. Materialen kan användas av yrkesverksamma till exempel som ett stöd i mötet med familjer eller som kursmaterial för familjeförberedelsekurser eller föräldragrupper.

1. Startstigen: hur kan familjer enkelt komma igång med att använda symbolstöd som stöd i kommunikationen med barn? Hur kunde du ha nytta av symbolstöd i ditt arbete?

2. Tillsammans från A till Ö: Folkhälsans sakkunniga presenterar boken Tillsammans från A till Ö som stöder det tidiga samspelet och är fullspäckat av nyttig "vägkost" åt nyblivna föräldrar. Allt från sömnbrist till anknytning och hur man som förälder tacklar känslan av kaos behandlas i materialet.

Varmt välkommen med!

Obs! I samband med din anmälan får du meddela på vilken ort du önskar delta.

4.10 kl. 11:30-16:00 Södra Österbotten / Vasa (Restaurang Hejm)

6.10
kl. 11:30-16:00 Norra Österbotten / Jakobstad (Aspegrens trädgård)

13.10
kl. 11:30-16:00 Helsingforsregionen / Helsingfors (Folkhälsanhuset Topeliusgatan 20)

14.10
kl. 8:30-13:00 Östra Nyland / Borgå

27.10
kl. 11:30-16:00 Åboland (Tuorlan Majatalo S:t Karins)

28.10
kl. 10:30-15:00 Västra Nyland / Billnäs bruk

Contact

Petra Turja
petra.turja@folkhalsan.fi
044-7883747

Last sign up date

01 Nov

Course start

04 Oct