Hälsonätverksträffar hösten 2021

180K0116017

AT 24.09.2021 - 24.09.2021
ST 10.09.2021 - 30.09.2022

Registration period: 29.06.2021 00:00 - 01.09.2021 00:00
Place: Unknown location
Address:
Access: There are available spots
Time: Thursday 09:00-16:00
Friday 09:00-16:00

Tyvärr är träffarna INHIBERADE pga det försämrade coronaläget. Vi ser fram emot att ordna träffen under våren 2022 istället.

I höst ordnar Folkhälsan sex stycken regionala träffar för proffessionella som jobbar med målgruppen väntande och småbarnsfamiljer. Välkommen med på träffen närmast dig! Anmäl dig genom att klicka på den region du vill delta i:

Samtliga träffar hålls kl. 9.00 - 16:00

NORRA ÖSTERBOTTEN: 10.9: Aspegrens trädgård, Masaholmsvägen, Jakobstad​

STORHELSINGFORS 29.9: Seurasaaren kruunu, Fölisön Helsingfors​

ÖSTRA NYLAND 15.9 Poukama, Emsalö Borgå​, Emsalövägen 152, Borgå

VÄSTRA NYLAND 21.9: Billnäs Bruk, Bruksboden, Bruksvägen 8, Raseborg 

ÅBOLAND 23.9: Tuorlan Majatalo, S:t Karins​, Tuorlantie 1 E 21500 KAARINA  


SÖDRA ÖSTERBOTTEN 24.9: Åminne camping, Åminnevägen 409, Malax 

Träffarnas tema:
Sakkunniga från projekten Jämlikt föräldraskap och Naturkraft berättar om sina verksamheter och arbetssätt samt presenterar de senaste forskningsrönen inom sina områden. Förutom kunskap om dessa aktuella teman får du möjlighet att diskutera hur natur- och jämlikhetsperspektivet kan integreras i ditt arbete.

Jämlikt föräldraskap

Varför är det viktigt att stöda jämlikheten i familjer och hur kan man göra det? Hur engagerar man alla föräldrar och ser till att allas röst blir hörd? Hur kan den kommande familjeledighetsreformen påverka omsorgsansvarets fördelning?

Naturkraft

Vi reflekterar och får redskap kring varför det är viktigt med naturkontakt, kunskap om hur naturen gynnar familjegemenskap samt får delta i naturupplevelser som stöder välmående, ork, kognitiv ergonomi och resiliens.

Utomhusvistelsens inverkan på barns ögonhälsa
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) verksamhet för barn och unga. FSS erbjuder med Synligan stöd, information och verksamhet för svenskspråkiga barn och unga med betydande utmaningar i sin synanvändning eller en av ögonläkare konstaterad synnedsättning

Synen har en viktig funktion i kommunikation, interaktion, dagliga aktiviteter och motorik. Ett oroväckande fenomen som kan påverka ögonhälsan är den ökade mängden skärmtid. Synen utvecklas i interaktion med omgivningen.  Utomhusvistelse och lek utomhus är viktigt för att möjliggöra en normal synutveckling. 

Hälsonätverksträffar hösten 2021 - Folkhälsan (folkhalsan.fi)

Varmt välkommen med på träffen närmast dig!
Mer information fås av petra.turja@folkhalsan.fi

 

Contact

Last sign up date

01 Sep

Course start

10 Sep