Reflekterande föräldraträffar - att stödja sin ungdom i samtycke, respekt och gränser

310K0019003

15.09.2021 - 08.12.2021

Registration period: 22.06.2021 00:00 - 13.09.2021 23:59
Place: Folkhälsans Allaktivitetshus - Dagcenter
Address: Skeppargatan 11, 22100 Maarianhamina
Access: There are available spots
Price: Free of charge
Time: Wednesday 18:00-20:00
Hide all dates
Wed 15.09.2021 18:00-20:00
Wed 06.10.2021 18:00-20:00
Wed 10.11.2021 18:00-20:00
Wed 08.12.2021 18:00-20:00

Reflekterande föräldraträffar
- att stödja sin ungdom i samtycke, respekt och gränser

Många föräldrar upplever att det är svårt att prata om samtycke, respekt, gränser och sexuella trakasserier med sina ungdomar och unga vuxna. Nu har Du möjligheten att diskutera och fördjupa dina kunskaper kring detta tillsammans med andra föräldrar som är intresserade av ämnet. Tillsammans pratar vi utgående från olika teman och på plats finns samtalsledarna Jane Carlsson och Ida Eriksson som arbetar inom projektet UNGA - jämställd skola och fritid. Avsikten med de fyra träffarna är att stimulera ett reflekterande samtal i grupp, där var och en ges möjlighet att utveckla sitt föräldraskap och hitta trygghet genom nya insikter.

För vem?
Föräldrar/fostrare till unga i åldern 13-20 år.

När?
Träffarna omfattar fyra tillfällen, en gång i månaden, med start onsdagen den 15.9 kl.18.00-20.00. 

Var? 
Dagcentret i Folkhälsans allaktivitetshus, Skeppargatan 11 i Mariehamn.

Avgift?
Träffarna är gratis och Folkhälsan på Åland bjuder på fika.

Träffarna arrangeras i samarbete med projektet UNGA - jämställd skola och fritid, vars syfte är att motverka sexuella trakasserier och diskriminering i de åländska gymnasieskolorna och i fritidssektorn. 

Välkommen med Din anmälan!

Contact

Linda Adolfsson
linda.adolfsson@folkhalsan.ax
01-8527038

Course attachments

Reflekterande föräldraträffar - Ungdomar

Last sign up date

13 Sep

Course start

15 Sep