Lärarnätverksträff i Vasa

18U10116567

02.11.2021 - 02.11.2021

Registration period: 16.08.2021 07:00 - 19.10.2021 23:59
Place: Folkhälsanhuset Wasa - Eksalen
Address: Rådhusgatan 25, 65100 Vaasa
Access: There are available spots
Time: Tuesday 09:00-15:00

Välkommen på lärarnätverksträff i Vasa tisdag 2.11.2021!

Folkhälsans lärarnätverk är en arena där lärare kan mötas för ny kunskap och inspiration kring hälsa och välbefinnande i skolan.


Höstens tema är: 

Må bra tillsammans

Under förmiddagen berättar föreläsare från Psykisk hälsa Finland rf om hur vi kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Vi presenterar verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen. Vi funderar också på hur vi kan stärka samarbetet med elevvården och föräldrarna.

Vi kommer att tillsammans diskutera bl.a.:

  • Psykisk hälsa som resurs inom grundskolan
  • Vilka är skolelevens färdigheter inom psykisk hälsa och hur man kan lära ut dem
  • Känslo- och interaktionsfärdigheter
  • Självkännedom och överlevnad
  • Coronas effekt på elevens psykiska hälsa

Rörelseglädje, gemenskap och återhämtning i naturen

Naturen har som bekant en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande och utvecklar såväl barnens koncentrationsförmåga som motoriska färdigheter och sociala förmågor. Lek i naturlig miljö stärker även kreativitet och problemlösning. Naturen sänker vår stressnivå och fungerar som en återhämtande faktor för oss alla, samtidigt som den har en positiv inverkan på gruppdynamiken. Att få en nära relation till naturen redan från tidig barndom är betydelsefullt.

I skolmiljö kan man med lätta medel ta in mera natur i undervisningen. Vi berättar om hur Naturkraft aktiviteter och material går att tillämpa med olika åldrar. Vi testar på och inspireras av material för aktiviteter ute. 

Föreläsare: Annika Wiklund-Engblom och Nea Törnwall, projektledare för Naturkraft för familjer.

Begränsat antal platser. Anmälan är möjlig från 16.8 fram till 19.10.2021 (två veckor innan träffen).

Dagen är avgiftsfri och riktar sig till lärare i alla stadier. Utöver program och trevlig samvaro ingår morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Välkommen! 

Reservation för förändringar om pandemiläget kräver. 

 

 

Contact

Julia Lövdahl
julia.lovdahl@folkhalsan.fi
044-7881103

Teachers

Folkhälsans Lärare

Last sign up date

19 Oct

Course start

02 Nov