Virtuellt Dagisnätverk 26.10.2021 kl. 12-15.30

18FM0116004

26.10.2021 - 26.10.2021

Registration period: 31.05.2021 09:00 - 24.10.2021 18:00
Place: Remotely
Address: 00000 Remotely
Access: There are available spots
Price: Free of charge
Time: Tuesday 12:00-15:30

Glädje och läsning: Affekter, multilitteracitet och pedagogisk praxis är temat på höstens Dagisnätverk.

Alexandra Nordström, doktorand vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ger åhörarna en fördjupad insyn i hur glädje, interaktion och multilitteracitet hänger ihop inom småbarnspedagogiken. Föreläsningen baserar sig på aktuell forskning, bland annat Alexandras doktorsavhandling om barns glädje och litteracitetspraxis inom småbarnspedagogiken. Under passet varvas teori med praktiska exempel och övningar.

Multilitteracitet och känslor - appen Moka Mera Emotions som hjälpmedel i undervisningen

Att undersöka, identifiera, tolka och reflektera över sina egna och andras känslor är en central del inom sociala och emotionella färdigheter. Suzan Aledin och Petra Holm från Moilo presenterar appen Moka Mera Emotions, ett nytt hjälpmedel för att undersöka och tolka känslor. Det tilläggsmaterial som finns tillgängligt för pedagoger presenteras kort. 

Bakgrund:

Folkhälsan upprätthåller nätverk för personal inom småbarnspedagogiken. Under träffarna har du möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter tillsammans med andra som jobbar med barn under skolåldern. Syftet är att lyfta upp aktuella teman och sprida goda metoder. Temat och deltagarna varierar från gång till gång. Träffen är avgiftsfri.

Välkommen!

Contact

Maria Stoor-Grenner
maria.stoor-grenner@folkhalsan.fi
044-7886030

Last sign up date

24 Oct

Course start

26 Oct