FamiljeKraftdagar

180K0019006

25.11.2021 - 28.11.2021

Registration period: 01.06.2021 00:00 - 26.09.2021 00:00
Place: Övriga platser - Spa Hotel Päiväkumpu
Address: Ylhäntie 1, 09120 Lohja
Access: There are available spots
Price: Free of charge
Time: Thursday 14:00 - Sunday 13:00
Hide all dates
Thu 25.11.2021 14:00-23:59
Fri 26.11.2021 All day
Sat 27.11.2021 All day
Sun 28.11.2021 00:00-13:00

Familjekraftdagar på Lojo Spa & Resort
För familjer som har barn med särskilda behov

Välkommen med på FDUV:s och Folkhälsan förbunds FamiljeKraftdagar med fokus på gemensamma upplevelser, kamratstöd, tid för återhämtning och reflektion. Dagarna riktar sig till familjer med barn som har särskilda behov och som behöver extra stöd och struktur i vardagen.
Vi vill erbjuda familjer en paus från vardagen. Ni får träffa andra i en liknande situation och utbyta tankar samt erfarenheter kring vardagspusslet. För föräldrarna ordnas resursstärkande diskussioner med olika teman, medan barnen under den tiden har anpassat program med ledare. För hela familjen ordnas inspirerande programpunkter såväl inomhus som utomhus - det finns även utrymme för fritid och vila.
Familjedagarna är avgiftsfria och inkluderar övernattning med helpension och program samt fri tillgång till bassängområdet. Familjerna står för sina resekostnader och eventuella spabehandlingar. Det går bra att vid behov ta med sin egen assistent enligt överenskommelse.

Ansökningstiden FÖRLÄNGTS till 26.9

Vi har ett begränsat antal platser och vi önskar att ni i er ansökan berättar om er familjesituation och era behov av återhämtning och stöd. Till ansökan bifogas också en rekommendation som skrivs av en utomstående person vars professionella relation till någon familjemedlem bör framgå. Rekommendationen skall göras på angiven blankett och bör innehålla motiveringar till familjens behov av deltagande i FamiljeKraftdagarna. Efter sista ansökningsdagen behandlas alla ansökningar, då en behovskartläggning görs bland sökanden. Beslut skickas per e-post till alla som ansökt. 
Länk till ansökningsblanketten som familjerna fyller i:
https://link.webropolsurveys.com/S/3E704B97AB50C078

Länk till rekommendationsblanketten som utomstående person fyller i:  
https://link.webropolsurveys.com/S/2B66350B790F3A72

Contact

Paula Ala-Käkelä
Paula.Ala-Kakela@folkhalsan.fi
044-7883630

Course attachments

Flygblad /Infoblad
Länk till REKOMMENDATIONSBLANKETT, professionella fyller i
Länk till ANSÖKNINGSBLANKETT, familjer fyller i

Last sign up date

26 Sep

Course start

25 Nov