Tydlig kommunikation inom idrott, tillfälle C

180K0116015

27.09.2021 - 27.09.2021

Registration period: 07.12.2020 00:00 - 23.09.2021 23:59
Place: Remotely
Address: 00000 Remotely
Access: There are available spots
Time: Monday 18:00-19:30

Kom med och bekanta dig med symbolstöd inom idrott! Under kvällen får du information om vad symbolstöd är och hur du kan använda det i gruppen samt får själva prova på att använda materialen i Folkhälsans trygghetslåda idrott och även nya material.

Symbolstöd kan användas för att stöda olika handlingar och berika kommunikationen. Syftet är att förstärka det verbala språket, men det hjälper även personer att förstå och uttrycka sig bättre vilket kan minska på frustation och oönskat beteende. Symbolstödet hjälper även i kommunikationen med flerspråkiga, då ett gemensamt språk saknas. Symbolstödet stöder alltså alla barn, också dem utan konstaterade särskilda behov. Då vi använder oss av symbolstöd blir vår kommunikation tydligare, vilket gynnar alla.

Varför tydligare kommunikation?

Att bli tydligare i dina instruktioner till idrottarna inkluderar flera, gör det lättare och snabbare att ta till sig info, och effektiverar verksamheten då lite extra stöd lugnar ner hela gruppen.

Var? Online via Zoom. Länk till tillfället sänds ut till alla anmälda.
När? måndagen den 27 september kl. 18-19.30.
För vem? Tränare, ledare, vårdnadshavare inom idrott och andra intresserade.

Tillfället är kostnadsfritt. Det finns ett begränsat antal platser. (15). Vi uppskattar om alla deltagare har kameran aktiverad så att det blir lättare att få en känsla av delaktighet och interaktivitet. 

Tisdagen 16.11 kl. 18-19.30 ordnas ett uppföljningstillfälle för alla intresserade. Boka redan nu tidpunkten i din kalender!

Contact

Karin Storbacka
karin.storbacka@folkhalsan.fi
044-7886309

Teachers

Karin Storbacka, Laura Simpura

Last sign up date

23 Sep

Course start

27 Sep